شما اینجا هستید: شماره حساب ها

کارت به کارت

شماره کارت ها جهت پرداخت کارت به کارت

بانک مـــلــی ایران  0336 - 4080 - 9914 - 6037

بانک صادرات ایران  5280 - 5792 - 6911 - 6037

حساب ها به نام شاهین سمیع عادل

واریز به حساب

شماره حساب ها جهت واریز بانکی

بانک مـــلــی ایران  0215424797005

بانک صادرات ایران  0301371368000

حساب ها به نام شاهین سمیع عادل


 

همچنین می توانید برای پرداخت آنلاین از قسمت زیر استفاده نمایید :

مبــلغ مــورد نـظر به ریال : 

نام و نــام خــانــوادگــی :

ایمیل (پست الکترونیک) :

تـوضـیـحــــات پــرداخــت :